Akademik Personel

GEOMETRİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. ÖZCAN BEKTAŞ
Arş. Gör. ALİ KÖSEOĞLU
Arş. Gör. HASAN ÇAKIR